Những người đàn ông không có đàn bà

Drive my car, Cơ quan độc lập, Scheherazade, Những người đàn ông không có đàn bà đều bắt đầu bằng một sự kiện mà người đọc không biết được nguyên nhân khởi điểm, điều này dễ khiến người đọc có cảm giác mình đột ngột bị ném vào câu chuyện này trong khi chưa nắm được điều gì đã xảy ra trước đó. Continue reading “Những người đàn ông không có đàn bà”

Advertisements

Trong thoáng xuân Hà Nội

Trong thoáng xuân Hà Nội là tập thư từ, ghi chép của Lại Nguyên Ân soạn ra nhân dịp 35 năm thành lập Nhà xuất bản Tác Phẩm Mới (tháng 5/1976) – nơi ông từng làm việc suốt 30 năm liền (1977-2007). Tài liệu trong tập sách này chủ yếu ghi chép những sự kiện diễn ra từ năm 1986-1990, khi đời sống văn nghệ trở nên sôi động với công cuộc Đổi Mới do Đại hội Đảng lần thứ VI khởi động.

Continue reading “Trong thoáng xuân Hà Nội”