Nắng tháng Tám

Một trong những tác phẩm văn học đáng đọc nhất: Nắng tháng Tám của William Faulkner đã dẫn chúng ta chìm sâu vào tỉnh Yoknapatawpha hư cấu, chìm sâu vào tâm lí những nhân vật. Tất cả đều lạc lõng, bị ám ảnh bởi quá khứ và tìm kiếm cho mình một chỗ đứng trong hiện tại.

Continue reading “Nắng tháng Tám”

Advertisements