Cô gái mang trái tim đá

Nếu như dừng lại đôi chút để suy nghĩ về thể loại mà Cô gái mang trái tim đá hướng đến, chúng ta sẽ nhận thấy có sự ảnh hưởng lớn từ một số tác giả mà Davidson yêu thích như: Vladimir Nabokov, Patrick Suskind.

Continue reading “Cô gái mang trái tim đá”

Advertisements