Việc máu

Việc máu là tác phẩm được Connelly viết với ngôn ngữ bằng đôi tai của một thi sĩ kết hợp cùng vốn hiểu biết sâu rộng về tâm lí tội phạm, đã tạo ra câu chuyện đen tối, kịch tính nâng tầng thể loại tiểu thuyết tội phạm lên một mức độ mới. Văn phong của Connelly dứt khoát, nhịp điệu trôi chảy và có những quan sát chi tiết thấu đáo. Những tình tiết như việc McCaleb đột nhập vào hệ thống hiến tặng các cơ quan nội tạng, sự điều tra tỉ mỉ của ông về các bằng chứng phạm tội, những hành động liều lĩnh theo trực giác cũng dễ dàng trở thành những yếu tố lôi cuốn ở tiểu thuyết này.

Continue reading “Việc máu”

Advertisements