Trong thoáng xuân Hà Nội

Trong thoáng xuân Hà Nội là tập thư từ, ghi chép của Lại Nguyên Ân soạn ra nhân dịp 35 năm thành lập Nhà xuất bản Tác Phẩm Mới (tháng 5/1976) – nơi ông từng làm việc suốt 30 năm liền (1977-2007). Tài liệu trong tập sách này chủ yếu ghi chép những sự kiện diễn ra từ năm 1986-1990, khi đời sống văn nghệ trở nên sôi động với công cuộc Đổi Mới do Đại hội Đảng lần thứ VI khởi động.

Continue reading “Trong thoáng xuân Hà Nội”

Advertisements