Vương quốc Ảo

Vương quốc Ảo vẫn thường được xếp vào dòng văn học kì ảo nhưng xét trên nội dung câu chuyện, thật khó có thể phân tác phẩm này vào một thể loại cố định nào.

Continue reading “Vương quốc Ảo”

Advertisements

Cái lưng muốn đá

Cô đơn hay đánh mất cái tôi? Có lẽ Hasegawa đã luôn tự hỏi mình như thế khi nhìn cái lưng của Ninagawa – một người bạn cô đơn, luôn sống trong thế giới ảo tự tạo ra.

Continue reading “Cái lưng muốn đá”