Gặp cô gái 100% vào buổi sáng tháng 4 và những ngày sau đó

Aomame không chỉ là cô gái 100% hoàn hảo với Tengo. Trong thế giới của Haruki, nàng cũng là cô gái 100% hoàn hảo với tôi. Continue reading “Gặp cô gái 100% vào buổi sáng tháng 4 và những ngày sau đó”

Advertisements