Cái lưng muốn đá

Cô đơn hay đánh mất cái tôi? Có lẽ Hasegawa đã luôn tự hỏi mình như thế khi nhìn cái lưng của Ninagawa – một người bạn cô đơn, luôn sống trong thế giới ảo tự tạo ra.

Continue reading “Cái lưng muốn đá”

Advertisements