Mùi hương

Có thể nói Mùi hương là một tiểu thuyết khứu giác mà khi lần giở từng trang của nó, người đọc như được thu nhận trực tiếp những thông tin từ giác quan một cách sống động.

Continue reading “Mùi hương”

Advertisements