50 sắc thái của tôi khi đọc Chiến tranh và Hòa bình

Tôi đọc Chiến tranh và Hòa bình bắt đầu từ ngày 15.11 đến ngày 8.12.2016, nghĩa là trong 24 ngày. Đó là 24 ngày vô cùng gian nan, cực khổ, nhức đầu. Cho đến giờ phút này, quả thực trong đời tôi chưa đọc cuốn sách nào gây thách thức nhiều như Chiến tranh và Hòa bình.

Continue reading “50 sắc thái của tôi khi đọc Chiến tranh và Hòa bình”

Advertisements