Vòng tuần hoàn của nỗi buồn

Haruki đã viết trong 1Q84 rằng cái gì mình không nhận thức được thì nó không tồn tại. Thế nhưng, trong lúc mình không nhận thức được nó vẫn đang tồn tại đấy thôi. Sự nhận thức ở đây cũng có nhiều cấp độ.

Continue reading “Vòng tuần hoàn của nỗi buồn”

Advertisements

Gặp cô gái 100% vào buổi sáng tháng 4 và những ngày sau đó

Aomame không chỉ là cô gái 100% hoàn hảo với Tengo. Trong thế giới của Haruki, nàng cũng là cô gái 100% hoàn hảo với tôi. Continue reading “Gặp cô gái 100% vào buổi sáng tháng 4 và những ngày sau đó”