Cô gái chơi dương cầm

Cô gái chơi dương cầm tựa như một bản giao hưởng miên man bất tận với những câu văn dài, với lối viết theo dòng ý thức không câu nệ việc thay đổi chủ đề, thời gian, không gian một cách đột ngột.

Continue reading “Cô gái chơi dương cầm”

Advertisements