Cái đầu tội lỗi

Ai là người đàn ông đang giấu mình ở Tahiti dưới lốt của một kẻ chơi bời ranh mãnh? Cohn đã chơi trò tự ném mình vào ở khu ổ chuột để học cách im lặng với lí tưởng của một “linh hồn đầy tội lỗi” như hắn.

Giả dạng hết người này đến người khác để thoát khỏi mối nguy hiểm bị phát hiện nơi ẩn nấp của mình, Cohn vẫn tiếp tục những bước nhảy phóng khoáng thậm chí cả khi hắn đã bị phát hiện thân phận thật và được mời đến một nơi cao quí hơn, giữa những người lãnh đạo nổi tiếng của thời đại hắn đang sống.

Continue reading “Cái đầu tội lỗi”

Advertisements