Vương quốc Ảo

Vương quốc Ảo vẫn thường được xếp vào dòng văn học kì ảo nhưng xét trên nội dung câu chuyện, thật khó có thể phân tác phẩm này vào một thể loại cố định nào.

Continue reading “Vương quốc Ảo”

Advertisements