Bảo Bình, Cự Giải & yêu

Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến Tết. Năm cũ chính thức qua đi cả về dương lịch lẫn âm lịch.
Chỉ còn một tuần nữa thôi là hết chu kì cung Bảo Bình.
Một tuần cuối cùng của tháng Bảo Bình trong năm nay.

Continue reading “Bảo Bình, Cự Giải & yêu”

Advertisements